Cookie- en privacyverklaring

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) informeert de Mooiste Muren u hier graag over welke gegevens De Mooiste Muren van u verzamelt en waarom.
De verwerking van de gegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

De Mooiste Muren, gevestigd aan Zijlstraat 83, 2011 TM  in Haarlem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

GEGEVENS VAN DE MOOISTE MUREN
Zijlstraat 83
2011 TM Haarlem
Nederland

www.demooistemuren.nl
www.demooistemuren.com
023-5319008
KVK 89755326

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
De Mooiste Muren  verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor - en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Emailadres

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een bestelling te plaatsen via de webshop, contactformulier in te vullen, in correspondentie, telefonisch of tijdens een kennismakingsgesprek.

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN
De Mooiste Muren verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Voor het opstellen van offertes, bevestigingen en facturen.
 • Het afhandelen van uw betaling.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.

Deze gegevens worden verzameld op grondslag van overeenkomst. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
De Mooiste muren neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Mooiste Muren) tussen zit.

WAAR DE PERSOONSGEGEVENS WORDEN OPGESLAGEN
De Mooiste Muren gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 • De mailbox van De Mooiste Muren  – dit is een beveiligde mailbox waar in al hetmailcontact bewaard blijft.
 • Klantgegevens (zoals aantekeningen van kennismakingsgesprekken en verstuurde facturen) worden bewaard op de harde schijf van De Mooiste Muren. Uw gegevens worden beschermd door een sterk wachtwoord zowel op WiFi verbinding, de computer als de mailbox van De Mooiste Muren.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

 • Verstuurde facturen worden in ieder geval zeven jaar bewaard, in verband met de fiscale bewaarplicht.
 • Persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een contactformulier in te vullen, in correspondentie, telefonisch of tijdens een kennismakingsgesprek worden bewaard zo lang De Mooiste Muren nog actief in bedrijf is.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
De Mooiste Muren verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met de volgende partijen heeft De Mooiste Muren verwerkers overeenkomsten gesloten om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen.

 • Lightspeed, Mollie en Moneybird.

COOKIES
Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt. Dit is een klein bestand dat door de website wordt meegestuurd en wordt door uw browser op de harde schijf van uw pc geplaatst. Wanneer u de website van De Mooiste Muren opnieuw zou bezoeken, kan deze cookie weer teruggestuurd worden.

Wil u op de De Mooiste Muren website niet gevolgd worden? Er is de mogelijkheid de browser plugin Ghostery (https://www.ghostery.com) te downloaden. Daarin kunt u per website, of voor alle websites, aangeven welke tools u wel en niet mogen volgen.

GOOGLE ANALYTICS EN SPEEDLIGHT
De Mooiste Muren maakt gebruik van Google Analytics en de analytics van Lightspeed (website dienst) om onze websites te verbeteren en om het verkeer op de websites te analyseren en optimaliseren. Daarom worden er via deze websites cookies geplaatst van Google en Lightspeed. De verkregen informatie wordt door Google en Lightspeed geanalyseerd en tevens anoniem gemaakt zodat we niets kunnen herleiden tot de persoon.

Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Gegevens delen is uitgezet bij Google Analytics. Gegevens van Lightspeed worden niet met derden gedeeld. Google is een Amerikaans bedrijf en de door hen verzamelde informatie wordt op Amerikaanse servers opgeslagen. Google valt onder de EU-US Privacy Shield.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om u eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Mooiste Muren en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. De Mooiste Muren wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN
De Mooiste Muren neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. uw gegevens worden onder andere beschermd door een sterk wachtwoord zowel op WiFi verbinding, de computer als de mailbox van De Mooiste Muren. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via [email protected].

WIJZIGINGEN PRIVACYE- EN COOKIEBELEID
De Mooiste Muren behoudt te allen tijde het recht het beleid omtrent privacy te wijzigen. Deze wijzigen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.